Sambiosis

AfroRua de orixe Granadino creado no 2002, centra as súas composicións nas bases rítmicas orixinarias dos “blocos afro” e incorporando composicións propias. É o corazón da Asociación Cultural Sambiosis na que tamén se levan a cabo outros proxectos como AfroBand, Bloco Yemanjá, Escuela Sambiosis, Axe Brasil etc…

Clica aquí para ver vídeo de Sambiosis

def yaaaaaaaaaa.jpg

AfroRua de origen Granadino creado en 2002, centra sus composiciones en las bases rítmicas originarias de los “blocos afro” e incorporando composiciones propias. Es el corazón de la Asociación Cultural Sambiosis en la cual se llevan a cabo otros proyectos como AfroBand, Bloco Yemanjá, Escuela Sambiosis, Axe Brasil etc…

Advertisements