Habelas Hainas

Habelencia Húmida Histeria Horizonte. Compostela. Catro mulleres. Halo, Harmonía Humana. Herdanza, Historia viva. Hiperactiva! H do silenzo, muda a muller que soa. Homenaxe. Hematomas. Camiños onde non medra a Herba. Hábitat de Hormonas Hilarantes. Hidrosfera musical. Hoxe. Hipnose sonora con…

unnamed (10)

Habelas Hainas

O seu punto de partida é a música tradicional e de raíz, sentíndose parte dunha tradición longa e viva da que xorde a natural necesidade de expresárense, sempre dende unha ollada feminista e plural. Isto lévaas a explorar outras músicas, crear os seus propios temas e experimentar coa tradición. Esta permanente inquedanza reflítese na indagación e aproveitamento dos diferentes recursos dos instrumentos tradicionais, creando un son enérxico, fresco e orixinal.

—————————————-

Habelas Hainas

Su punto de partida es la música tradicional y de raíz, sintiéndose de parte de una tradición larga y viva de la que surge la natural necesidad de expresarse,siempre desde un punto de vista feminista y plural. Esto las llevará a explorar otras músicas, crear sus propios temas y experimentar con la tradición. Esta permanente inquietud se refleja en la indagación y aprovechamiento de los diferentes recursos de los instrumentos tradicionales, creando un sonido enérgico, fresco y original.