Assircópatas

Assircópatas é a compañía de circo de rúa mais elegante do mundo!

Levan na rúa e nos escenarios dende o ano 2003, facendo da rúa e do circo o espazo e a ferramenta para compartir a súa particular forma de ver o mundo, o humor, a vida, os conflictos e as solucións.

Neste BateBatuke, Assircópatas achégannos ao Castiñeriño o espectáculo ” Rogelio ” ; un espectáculo de clown dende un paiaso que non ten moito filtro.

(clica o nome para ver vídeo)

Rogelio leva pechado na casa vinte anos. No instituto facíanlle bullying e despois dunha terapia de doce anos está listo para dar o último paso para a súa recuperación: Facer en público o que mais lle gusta, a maxia.

Coa axuda do público poderá conseguir a alta médica e asistir a unha cita moi importante.

rogelio.jpg

Assircópatas es la compañía de circo de calle más elegante del mundo!

Llevan en la calle y en los escenarios desde el año 2003, haciendo de la calle y del circo el espacio y la herramienta para compartir su particular forma de ver el mundo, el humor, la vida, los conflictos y las soluciones.

En este BateBatuke, Assircópatas nos acercan al Castiñeriño el espectáculo ” Rogelio ” ; un espectáculo de clown desde un payaso que no tiene mucho filtro.

(clica el nombre para ver vídeo)

Rogelio lleva encerrado en casa veinte años. En el institulo del hacían bullying y despues de una terapia de doce años está listo para dar el último paso para su recuperación: Hacer en público lo que más le gusta, la magia.

Con la ayuda del público podrá conseguir el alta médica y asistir a una cita muy importante.

Advertisements